INFORMACJE DLA DŁUŻNIKA

Kliknij w link powyżej, aby uzyskać szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach dłużnika oraz o możliwości spłaty zadłużenia.

INFORMACJE DLA WIERZYCIELA

Kliknij w link powyżej, aby uzyskać informacje o wszczęciu postępowania w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych,, niezbędnych dokumentach i wnioskach, właściwości komornika oraz inne przydatne informacje.

INFORMACJE - ALIMENTY

Kliknij w link powyżej aby uzyskać informacje dla wierzyciela w sprawach o egzekucję świadczeń alimentacyjnych, wzorach pism i wniosków, właściwości komornika oraz informacje o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.