Prowadzenie egzekucji

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela
do komornika sądowego. Wraz z wnioskiem wierzyciel składa tytuł wykonawczy.

Organ egzekucyjny (komornik sądowy) nie jest uprawniony do badania zasadności
i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym (art. 804 kpc).

Obowiązki dłużnika

  • Spełnienie świadczenia - przy świadczeniach pieniężnych obowiązek polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia
  • Znoszenie egzekucji sądowej - komornik działając na wniosek wierzyciela ma obowiązek zajęcia składników majątku dłużnika. Utrudnianie bądź uniemożliwienie komornikowi wykonania tego obowiązku zagrożone jest odpowiedzialnością karną
  • Udzielanie komornikowi wyjaśnień - dłużnik ma obowiązek udzielenia Komornikowi wyjaśnień w zakresie informacji mających znaczenie dla postępowania egzekucyjnego
  • Informowania komornika o zmianie miejsca pobytu - dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny

 

Odpowiedzialność karna

Odpowiedzialnością karną zagrożone jest:

  • usuwanie składników mienia spod egzekucji,
  • ukrywanie składników mienia przed egzekucją,
  • zbywanie składników mienia zajętych albo zagrożonych zajęciem,
  • zniszczenie rzeczy do której kierowana jest egzekucja,
  • rzeczywiste lub pozorne obciążanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem.

Wpłaty

Odbiorca przelewu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamil Kamiński
ul. Popijarska 5, 24-300 Opole Lubelskie

Nr rachunku bankowego:
33 1600 1446 1837 3480 3000 0001

W tytule przelewu należy podać sygnaturę sprawy oraz imię i nazwisko i tytuł wpłaty np:
Jan Kowalski Km 1/16 spłata zadłużenia

Przelewy zagraniczne

Numery rachunku dla przelewów z zagranicy:

NRB: 33 1600 1446 1837 3480 3000 0001
IBAN: PL33 1600 1446 1837 3480 3000 0001
BIC: PPABPLPK

Wpłaty gotówkowe

Wpłat można dokonać także w formie gotówkowej w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania.

Przy wpłatach gotówkowych nie są pobierane dodatkowe prowizje ani opłaty

Wzór prawidłowo wypełnionego druku wpłaty:

wzór wpłaty do komornika